Obszar partnera

Uczestnicy
Newsletter
Projekt

Działalność

Szkolenia
Ewaluacja
Rozpowszechnianie
Zarządzanie
 

CELE

Dlaczego i jak nauczać o I wojnie światowej w szkołach średnich ? Odpowiedź na to pytanie, po 90 latach od wybuchu konfliktu, wydaje się pożyteczna i na czasie. Wojna 1914-1918 wydaję się dzisiaj cezurą ważną i znaczącą w historii Europy XX i XXI wieku.
Nauczanie o I wojnie światowej, jej przebiegu(długa wojna, dotknęła dużą liczbę państw, wojna totalna o okropnej brutalności, która dotyczyła zarówno ludności cywilnej jak i walczących żołnierzy, spowodowała nie spotykaną mobilizację materialną jak i ludzką), jak również o jej konsekwencjach bezpośrednich i tych odległych wydaje się zasadnicze dla całościowego rozumienia historii, oraz rozumienia współczesnego społeczeństwa poprzez odwoływanie się do przeszłości.

METODOLOGIA „KRZYŻUJĄCYCH SIĘ SPOJRZEŃ”

I wojna światowa od dawna nauczana jest z punktu widzenia narodowego lub nacjonalistycznego. To właśnie dlatego wybraliśmy inną metodę, tzw. spojrzenia krzyżujące, aby przezwyciężyć uproszczone, wąskie wizje narodowe, proponując badanie tej naszej wspólnej europejskiej historii , wykorzystując najnowsze wyniki badań historyków na temat tej wojny, w kierunku historii nie uproszczonej, o wielorakim znaczeniu, historii porównawczej.

FORMA NAUCZANIA DLA NAUCZYCIELI

Celem projektu nie jest wypracowanie metodologii lub teorii nauczanie o I wojnie światowej, ale konfrontacja i konkretne porównania doświadczeń, praktyk i teorii różnych uczestników projektu, ażeby stworzyć narzędzia pedagogiczne i wstępny, ale trwały wzór do nauczania o I wojnie światowej dla nauczycieli.

 

 
axes de travail enquête forum