Spaţiu pentru parteneri

Participanţi
Noutăţi
Proiect

Activităţi

Reuniuni
Evaluare
Diseminare
Administrativ
 

Obiective

De ce şi cum să abordăm problematica primului război mondial în învăţământul secundar european ?
Se pune o întrebare, după mai bine de 90 de ani de la declanşarea conflictului, nu pare inutil sau demodat acest lucru? Războiul din 1914-1918 apare astăzi ca un element fondator, o ruptură decisivă în istoria Europei secolelor XX şi XXI.
Studierea primului război mondial, adesea în derularea sa (război lung care a angajat un mare număr de ţări, război "total", de o "brutalitate" inedită, care a implicat atât populaţia civilă cât şi combatanţii şi care a provocat mobilizarea tuturor resurselor materiale şi umane) şi de asemenea în consecinţele sale imediate şi pe termen lung, apare esenţial pentru a răspunde finalităţii studierii istoriei, care trebuie să permită înţelegerea societăţii contemporane cu referinţă la trecut.


Metodologia privirilor încrucişate

Primul război mondial a făcut mult timp obiectul unei abordări naţionale sau naţionaliste. De aceea, noi am ales să aplicăm acestui eveniment metodologia « privirilor încrucişate » pentru a depăşi îngustimea viziunilor naţionale, propunând o lectură europeană a acestei părţi a istoriei noastre comune şi să integrăm în procesul de învăţământ aportul tendinţelor recente ale cercetării care merg precis spre un sens al unei istorii multiple şi comparate.Un modul de formare pentru profesori

Obiectivul proiectului nu este de a da o reflexie teoretică asupra acestui subiect, ci de a confrunta şi compara concret experienţele, practicile şi concepţiile diferiţilor participanţi, pentru a construi instrumente pedagogice şi un modul de formare iniţială şi continuă pentru profesori.

 

 
axes de travail enquête forum